Адрес гр. Севлиево

гр. Севлиево

ул. “Стоян Бъчваров ” № 4
гр. Севлиево 5400
Болгария

тел:    00359 675 30021
тел:    00359 673 97424
факс: 00359 675 32501
europe_tricot_adm@abv.bg

Адрес с. Ряховци

Адрес на производствена база

ул. “Първи Май ” № 30
с. Ряховците  5440
Болгария

тел:    00359 67397 424
тел:    00359 67397 354
факс: 00359 67397 512

E-mail: europe_tricot@mail.bg

Время работы

Понеделник …………… . 8.00 ч. — 16.00 ч..
Вторник ………………….. . 8.00 ч. — 16.00 ч.
Сряда ……………………… . 8.00 ч. — 16.00 ч.
Четвъртък ………………. . 8.00 ч. — 16.00 ч.
Петък ………………………. . 8.00 ч. — 16.00 ч.
Събота ……………………. почива
Неделя ……………………. почива