Адрес гр. Севлиево

Администрация гр. Севлиево

ул. “Стоян Бъчваров ” № 4
гр. Севлиево 5400
България

тел:    00359 675 30021
тел:    00359 673 97424
факс: 00359 675 32501
europe_tricot_adm@abv.bg

Адрес с. Ряховци

Адрес на производствена база

ул. “Първи Май ” № 30
с. Ряховците  5440
България

тел:    00359 67397 424
тел:    00359 67397 354
факс: 00359 67397 512

E-mail: europe_tricot@mail.bg

Opening Hours

Monday ……………. 10 am – 8 pm
Tuesday ……………. 10 am – 8 pm
Wednesday ………. 10 am – 8 pm
Thursday ………….. 10 am – 8 pm
Friday ……………….. 10 am – 8 pm
Saturday …………… Closed
Sunday ……………… Closed