Уважаеми гости на нашия интернет сайт.
Горди сме да ви уведом , че от днес в нашия производствен отдел заработиха новиите 6-броя

машини /CMS 330 TC .

Монтажът на съоръженията бе извършен за много кратък срок и производствения процес започна с пълно натоварване.28