Цех плетене в “Европа Трико” АД е оборудван с 18 бр. линейни плетачни автомата марка “STOLL”

По файнове и типове машините са разпределени както следва:
7 файн – 4 бр. машини / CMS 330 TC/
8 файн – 3 бр. машини / CMS 430.6 – 2 бр.; CMS 330.6 – 1 бр./
12 файн – 11 бр. машини /CMS 330 TC – 6 бр.; CMS 330.6 – 2 бр.;CMS 530 TC – 2 бр.; CMT – 1 бр./

Фирмата разполага с 4 работни места за мостриране.
Мострено устройство М1 с две работни станции и 2 бр. SIRIX 110/02.

Цех конфекция разполага с над 100 бр машини. От тях:
65 бр. кетели марка “COMPLETT 99” и “KMF”.
15 бр. оверлози марка Union Special“ ; „RIMOLDI”и “JUKI”
10 бр. прави марка JUKI”; „Duerkopp Adler“
2 бр. илични марка Brother”
2 бр. за копчета марка Duerkopp Adler“; „PFAFF”
4 бр. OV марка “RIMOLDI”
2 бр. понт марка “PFAFF” “Brother”
2 бр. щробел марка “MAIER”
1 бр. фалшив кетел марка “COMPLETT 99”
и други

Гладачният цех е оборудван с италиански гладачни преси марка “OTELLO NEPI”. Фирмата разполага също така със специална триглава преса, както и преса ютия, 2 бр. перални, 2 бр. сушилни и  1 бр. машина за химическо почистване.