Нашата фирма е предпочитана защото:
1) Разполагаме с висококвалифицирани специалисти.
2) Притежаваме необходимата техника и специализирани машини за изработка на трудоемки и високотехнологични модели.
3) Възможност за производство на малки серии облекла.
4) Бързи доставки на готова продукция, от поръчка до експедиция.
5) Разполагаме с мострен център за разработка на модели от високо качество и голяма сложност на изработка.
6) Възможност за създаване на нови модели и изработване на прототипи.
7) Завършен цикъл от проектиране, създаване на модели и производство.
8) Възможност за износ на краен продукт.
9) Изработка на висококачествени изделия за кратки срокове.

Перспективите пред фирма “Европа Трико”АД са значителни, защото разполагаме с производствени бази, земя и инфраструктура. Имаме възможност за разширяване на производството, воля за постоянно усъвършенстване и сме готови да приемем предизвикателства.