“Европа Трико”АД работи с клиенти от пет европейски държави. Това са Германия, Италия, Франция, Англия, Испания.
Някой от основните ни клиенти са:

 •  “Heinrich Sauer”
 • “Pelo Fashion” 
 • “Navigare”
 • “Vestebene”
 • “Devernois”
 • “Pauporte”
 •  “Sedem”
 • Guy de Berac”
 • Mercadona”
 • Punto Gamero Sanchez” 
 • LOLA”
 • Klingel”
 • „Hannes Roether“
 • „Green Life“
 • „Godske Grup“
 • Германия
 • Германия
 • Италия
 • Италия
 • Франция
 • Франция
 • Франция
 • Франция
 • Испания
 • Испания
 • Франция
 • Германия
 • Германия
 • Германия
 • Германия